Tại sao giá Ask lại khác với giá Bid?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.