Có bất kì khoảng phí nào được tính cho giao dịch chờ xử lý không?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.